Personvern

OVELA sitt personvernløfte

Vi ønsker å gi våre brukere en best mulig handleopplevelse. For å få til dette trenger vi å behandle dine data – selvsagt på en måte hvor du har kontroll.

Når du besøker og handler på OVELA er det The Brand AS («The Brand», «vi» eller «oss» etc) som er behandlingsansvarlig. Du finner vår kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen.

Ditt personvern er høyt prioritert av oss og vi forpliktelser oss til å behandle dine data på en trygg måte. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn når du besøker og handler på OVELA, hva vi bruker dine personopplysninger til og hvem vi deler de med.

Personopplysninger som vi samler inn og bruker

Hvilke kategorier personopplysninger vi samler inn:
På OVELA samler inn følgende kategorier personopplysninger – enten de kommer direkte fra deg, gjennom din bruk av OVELA eller fra tredjeparter:

Profilinformasjon - med opplysninger om ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, bostedsadresse og brukerID som vi tildeler brukere som oppretter brukerkonto.

Kontoinformasjon – med opplysninger om din kontoaktivitet, påloggingsinformasjon, hvilke innstillinger du har valgt for din profil, kommunikasjon med vår kundeservice etc.

Betalingsinformasjon- og kjøpshistorikk – med opplysninger kortinformasjon, tid, dato og hvilket produkt du har kjøpt på OVELA.

Aktivitet- og teknisk informasjon – med opplysninger om din aktivitet på OVELA (hvilke varer du interesser deg for mv) og teknisk informasjon som er egnet til å identifisere enheten du bruker på OVELA, slik som cookieidentifikatorer, og metadata knyttet til markedsføring (for eksempel når et nyhetsbrev blir åpnet og lest), logger mv.

Brukerpreferanser- og atferd – med opplysninger om preferanser og interesser som du direkte formidler til oss gjennom din aktivitet på OVELA eller antagelser som vi gjør om dine preferanser og interesser.

Lokasjonsdata - eksempelvis demografisk informasjon knyttet til IP-adresser.

Hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger om våre brukere
Når du oppretter en bruker på OVELA oppgir du følgende informasjon:
- Profilinformasjon og Kontoinformasjon

Når du bruker OVELA vil vi samle inn følgende informasjon:
- Aktivitet- og teknisk informasjon, Brukerpreferanser- og atferd og Lokasjonsdata

Når du handler på OVELA vil vi samle inn følgende informasjon:
- Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Betalingsinformasjon- og kjøpshistorikk, Aktivitet- og teknisk informasjon, Brukerpreferanser- og atferd og Lokasjonsdata.

Hvorvidt dissekategoriene med personopplysninger vil knyttes til deg som enkeltperson, kommer an på om du oppretter en brukerkonto eller ikke. Dersom du besøker OVELA når du er innlogget, vil vi identifisere deg gjennom brukerIDen i Profilinformasjonen til din brukerkonto. Dersom du besøker OVELA uten en brukerkonto, vil personopplysninger som Aktivitet- og teknisk informasjon, Brukerpreferanser- og atferd og Lokasjonsdata knyttes til enheten du bruker, og dermed ikke til deg som enkeltperson.

Du kan handle på OVELA både med og uten brukerkonto. Dersom du handler når du er innlogget i din brukerkonto, vil dine kjøp knyttes til brukerIDen i Profilinformasjonen din. Dersom du handler uten å ha en ha brukerkonto, vil kjøpene lagres enkeltvis i tilknytning til e-postadressen du brukte for å gjennomføre kjøpet.

Hvordan bruker vi opplysningene og hva er det rettslige grunnlaget

Å tilby deg en best mulig handleopplevelse gjennom å bruke dine data på en trygg måte er utgangspunktet for all vår behandling av personopplysninger på OVELA.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som behandles for ulike behandlingsformål, hvilke personopplysninger som behandles og hvilket rettslig grunnlag formålene baserer seg på.

Levere OVELA og tilpasse den for deg
Vi gjør Ovela tilgjengelig på enhetene du bruker på best mulig måte og forsøker å gjøre brukeropplevelsen mest mulig smidig og tilpasset deg. Dersom du handler på OVELA sørger vi for trygg betaling og at vi leverer produktet du har kjøpt hjem til der du bor.

Kategorier personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Betalingsinformasjon- og kjøpshistorikk, Aktivitet- og teknisk informasjon.

Det rettslige grunnlaget for dette behandlingsformålet er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

Kundeservice- og support
På OVELA kan du få hjelp dersom du opplever problemer før eller etter et kjøp på e-post.

Kategorier personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Betalingsinformasjon- og kjøpshistorikk, Aktivitet- og teknisk informasjon.

Det rettslige grunnlaget for dette behandlingsformålet er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

Administrasjon av brukerkontoer
Gjennominnloggingsløsning på OVELA kan brukere opprette brukerkonto. Behandlingen omfatter også sikkerhetsrelaterte formål, som forebygging av misbruk mot brukerkontoer og sikkerhetskopiering mv.

Kategorier personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon og Aktivitet- og teknisk informasjon.

Det rettslige grunnlaget for dette behandlingsformålet er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

Analyse- og produktutvikling
Vi utarbeider statistikker og ser på hvordan OVELA brukes av deg og andre brukere for å forbedre og videreutvikle siden. Vi kan for eksempel se på hvilken atferd ulike segmenter har på OVELA, forstå brukertrender, hvor mange som bruker tjenesten og når etc.

Kategorier personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Aktivitet- og teknisk informasjon og Brukerpreferanser- og atferd.

Det rettslige grunnlaget for dette behandlingsformålet er vår berettigete interesse i å gjøre OVELA til en best mulig side for oss og deg og andre brukere.

Direkte markedsføring
Vi sender deg både generisk og tilpasset markedsføring i våre egne kanaler, for eksempel i form av nyhetsbrev. Når vi tilpasser markedsføringen baserer dette seg typisk på at vi oppretter segmenter av brukere som vi antar kommer til å oppleve markedsføringen som relevant. Vi oppretter også segmenter for å nå nye brukere på tredjepartsplattformer, slik som Facebook Speilpublikum.

Vi ønsker også å annonsere OVELA og våre produkter på andre steder enn i våre egne kanaler, og vil derfor forsøke å nå både eksisterende og nye
brukere gjennom målrettet markedsføring på tredjepartsplattformer som Google og Facebook.

Vi måler effekten av våre markedsføringsaktiviteter, og lager rapporter som viser bl.a. effekten og rekkevidden til våre kampanjer.

Kategorier personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Aktivitet- og teknisk informasjon, Brukerpreferanser- og atferd og Lokasjonsdata.

Det rettslige grunnlaget for markedsføring i våre egne kanaler, bruk av Facebook Speilpublikum og måling av
effekten til våre markedsføringsaktiviteter er berettiget interesse. Dette gjelder for brukere som har brukerkonto.

Det rettslige grunnlaget for markedsføring i våre egne kanaler til brukere uten brukerkonto er samtykke.  

Det rettslige grunnlaget for å målrettet markedsføring på tredjepartsplattformer er samtykke.

Hindre, begrense og granske misbruk på OVELA
For å sikre at OVELA er en trygg side både for oss og deg, gjennomfører vi analyser og tiltak for å hindre, begrense og granske ulike typer misbruk. Med misbruk mener vi blant annet bruk av falske profiler, spamming, trakassering, forsøk på å logge seg inn på andres konto, samt annen atferd som er i strid med gjeldende lovgivning eller brukervilkårene til OVELA.

Kategorier personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Aktivitet- og teknisk informasjon, Brukerpreferanser- og atferd og Lokasjonsdata.

Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilby en sikker tjeneste.

Plassering av cookies og innhenting av data
Vi bruker cookies i tilknytning til behandlingsformålene nevnt ovenfor. Du finner mer informasjon om vår bruk cookies i vår cookieerklæring .

Kategorier personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon og Aktivitet- og teknisk informasjon.

Det rettslige grunnlaget er samtykke etter ekomloven §2–7b.

For bokføringsformål
Når du handler på OVELA er vi påkrevd å lagre opplysninger i henhold til bokføringsloven.

Kategorier personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon og Betalingsinformasjon- og kjøpshistorikk.

Det rettslige grunnlaget er våre forpliktelser etter bokføringsloven.

Hvem deler vi dine personopplysninger med

For å tilby OVELA bruker vi tjenester fra flere leverandører. Noen av disse er våre databehandlere, som leverandører som har inngått avtale om å behandle personopplysninger på vegne av oss. Dette gjelder:

Plattformtilbyder som er Shopify Inc. Shopify behandler Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Aktivitet- og teknisk informasjon, Brukerpreferanser- og atferd og Lokasjonsdata.

Andre leverandører mottar personopplysninger fra oss og behandler de på egne vegne som behandlingsansvarlig. Dette gjelder:

Betalingsleverandører er VIPPS og Klarna og de mottar Profilinformasjon og Betalingsinformasjon- og kjøpshistorikk.

Distribusjonsleverandører er Posten og Porterbuddy og de mottar Profilinformasjon.

Markedsføringskanaler som Facebook, eksempelvis ved bruk av Facebook Speilpublikum. Disse dataene av-identifiseres imidlertid før de lastes opp og sendes til Facebook.

Annonseplattformer er Google og Facebook. De mottar Aktivitet- og teknisk informasjon knyttet til pseudonymiserte IDer.

Hvis du har spørsmål knyttet til hvordan dine personopplysninger behandles av mottakere som mottar personopplysninger i kraft av å være behandlingsansvarlig, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringene til disse selskapene. 

Overføring av data utenfor EU/EØS

Dersom OVELA mottar tjenester fra en databehandler utenfor EU/EØS, og behandlingen innebærer at personopplysninger overføres til land som ikke gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, vil OVELA sikre at overføringene er underlagt vilkårene EUs standardkontraktsklausuler eller andre passende overføringsgrunnlag som kreves i henhold til personopplysningslovgivningen.

HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER

Det generelle utgangspunktet er at vi lagrer personopplysningene så lenge som vi må for å utføre formålet personopplysningene ble innhentet for. I praksis betyr det at vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge du har en brukerkonto, eller dersom andre hensyn eller rettslige forpliktelser som er pålagt oss tilsier enn kortere eller lengre lagringsperiode.

Sikkerhet for dine personopplysninger

Beskyttelsen av dine personopplysninger har høy prioritet hos oss. Vi jobber kontinuerlig for å beskytte dine personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Våre sikkerhetstiltak inkluderer fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Våre ansatte får opplæring og veiledning om hvordan man håndterer personopplysninger på en trygg måte.

Dine personopplysninger behandles bare av autorisert personell som har tilgang til informasjonen i kraft av sin yrkesmessige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det spesifiserte og legitime formålet de ble samlet inn for.

Vi har rutiner og tilgangskontroll for å forhindre uautorisert tap eller utlevering av dine personopplysninger. Vi sørger for at behandlingen av personopplysninger gjøres riktig og sikkert, og at behandlingen er beskyttet mot skadelig programvare. Eventuelle trusler mot datasikkerheten håndteres effektivt ettersom sikkerhet og beskyttelse av dine personopplysninger er en del av det daglige arbeidet i vår virksomhet. Vi overholder de kravene til beskyttelse og sikring av personopplysninger som følger av gjeldende personvernlovgivning.

Ethvert brudd på våre sikkerhetsrutiner blir dokumentert. Vi har prosedyrer og kapasitet til å oppdage og håndtere sikkerhets- og personvernbrudd. Hvis det oppdages slike brudd vil dette bli rapportert til ledelsen, risikoen for sikkerhetsbrudd vil bli vurdert, og Datatilsynet vil bli varslet om nødvendig. Du vil også bli varslet som bruker dersom sikkerhetsbruddet utgjør en høy personvernrisiko for deg.

Dine rettigheter

I henhold til GDPR har du ha visse rettigheter med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger.

Du har rett til å få en kopi av, rette, korrigere og oppdatere personopplysningene vi har om deg i samsvar med GDPR kapittel 3. Du kan også ha rett til å begrense behandlingen eller få dataene dine slettet. Hvis behandlingen vår er basert på ditt samtykke, kan du også når som helst dette tilbake i innstillingene i din brukerkonto eller ved å melde deg av nyhetsbrev gjennom informasjonen i nyhetsbrevet.

Hvis du mener at vi behandler opplysningene dine i strid med dine rettigheter, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg imidlertid til å kontakte oss først slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger og oppklare eventuelle misforståelser. Se vår kontaktinformasjon nedenfor. Er du ikke fornøyd med vår klagebehandling kan du klage saken inn til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på tilsynets nettsider.

Endringer

Vi vil jevnlig kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer måten vi behandlinger personopplysninger på, eksempelvis dersom vi lanserer et nytt produkt eller oppdager nye behandlingsaktiviteter vi ønsker å gjennomføre. Ved vesentlige endringer vil vi særskilt informere våre bruke om endringene.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen, må du gjerne kontakte oss på hello@itsovela.no.