Ansvarlig produksjon

Sikring av fabrikker og produksjon

Som en del av Egmont Group, sikrer The Brand at alle OVELA sine produkter er produsert på en ansvarlig og etisk måte, i tråd med Egmont Group sine retningslinjer. Særlig fokus ligger på respekt for menneskene vi jobber med.

I alle valgene The Brand tar når det kommer til partnere vi jobber med, fabrikker som produserer for oss og materialene vi bruker, gjøres det i henhold til Egmonts Code of Conduct. Dette er en avtale som alle våre forretningspartnere også skal slutte seg til. Vi jobber ikke med noen produsenter som ikke forplikter seg til dette. 

The Brand forplikter seg til: 
- Etiske og ansvarlige forhold i alle våre operasjoner
- Støtte, respektere og beskytte rettighetene til alle individer
- Sikre gode arbeidsforhold, ingen barnearbeid eller tvangsarbeid
- Ingen korrupsjon og bestikkelser
- Respekt for miljøet

Du kan lese mer om Egmonts Corporate Social Responsibility og andre initiativer her.

Sikring av materiale

Reach (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) er et regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier i EU. The Brand dokumenterer og registrerer alle stoffer som brukes til produksjon av smykker, og rapporterer dette årlig til Reach. Denne kontrollen sikrer at mennesker og miljø er beskyttet mot farlige kjemikalier, og at våre smykker er helt trygge å bruke. Du kan lese mer om Reach på Miljødirektoratets sider her.